Odzyskaj podatek VAT w pełnej wysokości zapłacony za produkty kupione w Baby Art. Dziecięce.

Turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej jest uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkt wywozi w stanie nienaruszonym poza obszar Unii Europejskiej.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym czeku z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

Co trzeba zrobić aby skorzystać transakcji refundacji:

W SKLEPIE
Gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie czeku tax-free. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane na czek TAX-FREE oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do czeku. Data na wystawionym czeku musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj czek wraz z ulotką do momentu refundacji.

URZĄD CELNY
Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), czek tax-free z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania czeku przez polskiego bądź innego celnika z Unii Europejskiej. Potwierdzenie wywozu z Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.
Pamiętaj - BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA CZEKU UNIEMOŻLIWIA ZWROT PODATKU!!!

ZWROT PODATKU

Zwrot podatku VAT w pełnej wysokości  możliwy jest w sklepie Baby w godzinach otwarcia w ciągu dziesięciu miesięcy od dokonania zakupu.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Kup teraz